Ponúkame voľné kapacity

Ponúkame voľné kapacity v oblasti obrábania kovov : frézovanie, sústruženie, vŕtanie, ohýbanie.....